Tylko do 30 czerwca mamy czas na zgłoszenie w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków  stosowanych przez nas źródeł ciepła.

Na przypisane do naszej gminy 2532 punkty adresowe ZALEDWIE 1234 punkty mają w systemie złożoną deklarację. Przypominamy o tym obowiązku, ponieważ jego niedopełnienie może skutkować nałożeniem wysokiej kary pieniężnej! Nawet 5000 zł mandatu można otrzymać za zlekceważenie tego obowiązku!
Deklarację można wypełnić przez internet, https://ceeb.gov.pl/

Jeśli macie jakieś pytania – tutaj znajdziecie odpowiedzi i wyjaśnienia

Podajemy także wzory formularzy papierowych, jeśli z jakiegoś powodu nie możecie złożyć deklaracji przez internet:

Informacja – złóż deklarację

deklaracja A

deklaracja B