Gmina Wińsko jako pierwsza w powiecie rozpoczęła przekazywanie sprzętu komputerowego osobom zakwalifikowanym w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W toku postępowania przetargowego w ramach  realizacji tego zadania za kwotę  578 518,20  tys. zł, udało się zakupić  180 sztuk  laptopów wraz z oprogramowaniem office i ubezpieczeniem

Co ważne, w przypadku mieszkańców naszej gminy wszyscy, którzy złożyli wniosek w ramach grantu oraz spełniali kryteria otrzymają na własność laptopy.

Osoby, które zakwalifikowały się do projektu, a jeszcze nie otrzymały sprzętu proszone są o sukcesywne zgłaszanie się po odbiór laptopa .

Granty PPGR to program mający na celu wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na podstawie umowy powierzenia grantu nr 1804/2022.