Jakubikowice
Sołtys: Wioleta Kruszewska
Rada sołecka: Teresa Wieprzowska, Piotr Wysoczański
Kontakt: Jakubikowice@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 31