Iwno
Sołtys: Małgorzata Kowalska
Rada sołecka: Jan Drozdek, Michał Lechocki, Krystyna Głuszko, Wioleta Kurzac
Kontakt: Iwno@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 216