WZÓR WNIOSKU DO POPRANIA:

wniosek o zakup węgla Urząd Gminy Wińsko