Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” ogłosiło, jedne z ostatnich,naborów wnioskówo przyznanie pomocy, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. To już jedne z ostatnich naborów w tym cyklu finansowania programu LEADER. Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, a tymczasem zapraszamy do aplikowania jeszcze w tej perspektywie finansowej, należy mieć na uwadze, iż operacje muszą być rozliczone do końca czerwca 2024.

Od 27 marca do 11kwietnia 2023r. trwają nabory wniosków na uzyskanie bezzwrotnej pomocy na:

  • Rozwiniecie własnej firmy -> w turystyce (2 x 133 000 zł)
  • w każdej innej branży (1 x 27 000 zł)
  • Współpracę między, co najmniej dwoma, firmami w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych ( 87 893 zł /2)
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego (1 x 78 484 zł): minimum 1 zabytek poddany pracom konserwatorskim lub restauratorskim

Poniżej linki do stron z ogłoszeniami i wzorami dokumentów:

NABÓR NR 1/2023 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Przedsięwzięcia P I. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

NABÓR NR 2/2023 – WSPIERANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZĄ w ramach Przedsięwzięcia P II. MARKA „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”  – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

NABÓR NR 3/2023 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  w ramach Przedsięwzięcia P III. PRZEDSIĘBIORCZY MIESZKAŃCY „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

NABÓR NR 4/2023 –  ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO w ramach przedsięwzięcia P V. „POZNAJEMY PRZYRODĘ I DZIEDZICTWO „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”  – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

Informujemy, iż biuro Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich z siedzibą w Ścinawie, świadczy bezpłatne doradztwo i konsultacje w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy. Należy wcześniej umówić się z doradcą na konkretny termin pod nr tel: 509 347 189 lub e-mail: biuro@lgdodra.pl.

Na stronie znajduje się grafik doradztwa wyjazdowego we wszystkich gminach LGD na marzec i kwiecień: https://lgdodra.pl/leader/doradztwo-i-szkolenia/