Urząd Gminy Wińsko

Referat Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska

Pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O POSIADANYM ZBIORNIKU BEZODPŁYWOWYM (SZAMBO) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Drodzy Mieszkańcy

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracam się z prośbą do Mieszkańców Gminy Wińsko o wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy do dnia 31.05.2023 roku.

Złożenie oświadczenia spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa, które zobowiązują gminy do składania sprawozdania z zakresu gospodarowania nieczystościami ciekłymi.

 

Druk oświadczenia jest do pobrania :

  • W Urzędzie Gminy Wińsko – pokój numer 3,
  • Na stronie internetowej Gminy Wińsko : www.winsko.pl

 

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku oświadczenia:

  • Osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wińsko, Pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko,
  • Pocztą tradycyjną na adres : Urząd Gminy Wińsko, Pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko,
  • Elektronicznie na adres e-mail : sekretariat@winsko.pl

W razie pytań proszę dzwonić pod numery telefonów :  71 380 42 33, 71 380 42 34

Uwaga !

Osoby które nie posiadają podpisanych umów na opróżnienie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

 

Dokumenty do pobrania :

oświadczenie o posiadanym zbiorniku