Atrakcje turystyczne w Konarach

Wieś Konary położona jest w południowo-wschodniej części gminy. Usytuowana została przy szosie prowadzącej z Wołowa, przez Moczydlnicę Klasztorną do Krzelowa. Zabudowa wsi w układzie ulicówki powstawała po obu stronach szosy.

Pierwsza źródłowa wzmianka o Konarach pochodzi z roku 1202, kiedy to wieś wchodziła w skład posiadłości klasztoru cysterskiego w Lubiążu. Jak pokazuje mapa pochodząca z 1753 roku miejscowość ta składała się wówczas z dwóch części: Ober Cunern i Nieder Cunern, tworzących jedną jednostkę administracyjną.

W roku 1799 Konary nabył Franz Carl Achard. Franz Achard był pracującym w Berlinie naukowcem, który pierwszy opracował technologię pozyskiwania cukru z buraków cukrowych. Dzięki pomocy króla Fryderyka Wilhelma III mógł zakupić Konary, by na ich terenie wybudować cukrownię. W roku 1801 Achard, zapoczątkował na terenie dóbr, uprawę buraków. Cukrownię założył w niewielkiej oficynie dworskiej. Jednak opracowana przez niego technologia była zbyt droga i pozwalała tylko na pozyskiwanie cukru brunatnego, który następnie przewożony był do rafinerii. Prowadzone na szeroką skalę doświadczenia naukowe wpędziły Acharda w długi. W roku 1807 spłonęła cukrownia. Dzięki wsparciu króla , w 1812 roku Achard wybudował nową cukrownię, która służyła również jako miejsce szkolenia i nauki technologii wyrobu cukru.

Carl Achard zmarł w 1821 roku, w biedzie i zapomnieniu. Pochowany został na cmentarzu w Moczydlnicy Dworskiej. Budynek cukrowni do 1945 roku wykorzystywany była jako spichlerz.