Grzeszyn
Sołtys: Wioletta Wysoczańska
Rada sołecka: Renata Maziak, Krzysztof Maziak
Kontakt: Grzeszyn@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 46 (Grzeszyn), Białków (7)