Zdjęcie przedstawia zapis "Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów"

Miło jest nam poinformować, że Gmina Wińsko dnia 1 czerwca 2022 r. podpisała umowę na dostawę sprzętu komputerowego w zakresie realizacji programu Granty PPGR dla dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych. Umowę podpisano z firmą KOMBIT Group z siedzibą w Poznaniu zaś całkowita wartość zamówienia sięga kwoty 578 518,20 zł. Laptopy wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem sprzętu otrzyma 180 uczniów z terenu Gminy Wińsko. Głównym celem programu jest wsparcie w rozwoju cyfrowym oraz w realizacji nauki zdalnej przez uczniów szkół podstawowych i szkół średnich.  Wszystkie osoby wnioskujące na etapie wydawania sprzętu będą indywidualnie informowane o terminie odbioru komputera i podpisania umowy. Ponieważ beneficjentami programu jest 180 uczniów proces ten będzie podzielony w czasie i zaplanowany do końca czerwca 2022 r. Proszę nie dzwonić, nie przychodzić, aż my się z Państwem skontaktujemy i umówimy indywidualnie co do dnia, godziny i miejsca przekazania sprzętu komputerowego.

Przypominamy, że 180 uczniów z terenu naszej gminy otrzyma laptopy wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem dzięki środkom finansowym otrzymanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU  działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ” Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.