Laptopy do zdalnego nauczaniaProjekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Nowe komputery wraz z oprogramowaniem pomagają w nauce dzieciom, które do tej pory nie miały w domu możliwości skorzystania z takiego sprzętu.

Projekty grantowe realizowane we współpracy z CPPC pozwoliły każdej Jednostce Samorządu Terytorialnego (gminie lub powiatowi) w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 60 tys. zł, do wszystkich szkół Gminy Wińsko: Szkoły Podstawowej w Wińsku, Szkoły Podstawowej w Krzelowie, Szkoły Podstawowej w Głębowicach i Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie trafiło łącznie 20 komputerów, które zostały przekazane potrzebującym uczniom.
Po zakończeniu projektu laptopy będą w dyspozycji szkół.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I, Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.