Głębowice
Sołtys: Janina Adamus
Rada sołecka: Krystyna Hossa, Bożena Socha, Agnieszka Okienko, Stanisława Mytych
Kontakt: Glebowice@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 311 (Głębowice), 94 (Trzcinica Wołowska)