57 sesja Rady Gminy Wińsko za nami.

Radni jednogłośnie uchwalili m.in. zmiany w budżecie na rok 2024, zmienili uchwałę „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania- Posiłek w szkole i w domu” na kolejne 4 lata, oraz treść uchwały dotyczącej dotacji celowej na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy.