Dwoje ludzi spisuje się w punkcie spisowym na tyłach Urzędu Gminy Wińsko.

Jeszcze tylko dziś można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań!
Każdy mieszkaniec  kraju ma obowiązek wziąć w nim udział!

Gminne Biuro Spisowe informuje, że w czwartek (30 września) można spisać się w Urzędzie Gminy Wińsko do godz. 18.
To już ostatni moment!

Potrzebne dane:

  1. Numer PESEL wszystkich członków rodziny
  2. Powierzchnia użytkowa lokalu/budynku mieszkalnego
  3. Rok budowy  budynku  (dotyczy  budynków mieszkalnych  jednorodzinnych)
  4. Poziom wykształcenia wszystkich członków rodziny
  5. Wykonywany zawód
  6. Adres miejsca pracy

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby zgłosili się do punktu spisowego.

Przypominamy, udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy. Nie odmawiaj udziału w spisie – odmowa jest zagrożona karą grzywny.

Dwoje ludzi przed punktem spisowym pod Urzedem Gminy Wińsko.