Życzenia z okazji dnia samorządowca

Wszystkim obecnym, a także byłym Pracownikom Samorządowym, Radnym i Sołtysom, wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia i działania na rzecz rozwoju Gminy Wińsko.
Wszystkim Samorządowcom życzymy zdrowia i siły, a także wielkiego zapału, uporu w dążeniu do obranego celu, wrażliwości na potrzeby mieszkańców i realizacji wszystkich zamierzeń!

Jolanta Krysowata – Zielnica, Wójt Gminy Wińsko
Regina Hukiewicz, Przewodnicząca Rady Gminy Wińsko
Ryszard Tomaś, Prezes Sołtysów