Pani Ewa Skrzywanek – Dolnośląsk Kurator Oświaty i Pana Jarosław Rabczenko – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego pragną poinformować Państwa o uruchomieniu projektu pn. „Dolnośląski Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 — 2027, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji.

Głównym celem programu jest rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów przedmiotami ścisłymi, a także wzmocnienie umiejętności praktycznych, zdolności analitycznych oraz kompetencji miękkich uczniów: do udziału zapraszamy wszystkich absolwentów klas 6 publicznych szkół podstawowych, z terenu Województwa Dolnośląskiego. Każdy stypendysta otrzyma łącznie (w klasie 7 i 8) stypendium w wysokości 10 000 zł oraz wsparcie merytoryczne realizowane przez Partnerów projektu Politechnikę Wrocławską (zajęcia on-line, warsztaty w ośrodkach Politechniki) oraz Uniwersytet Dolnośląski DSW (indywidualne wsparcie tutora w zakresie rozwoju psychospołecznego).

Projekt realizowany będzie przez 5 lat (w każdym roku wybieramy 300 stypendystów).

Regulamin Programu wraz ze wszystkimi załącznikami, m.in. wzorem wniosku o przyznanie pomocy stypendialnej, wzorem umowy stypendialnej, dostępny jest pod adresem: projekt stypendialny Dolny Śląsk