24 lipca to data święta polskiej Policji.      

Tegoroczne centralne obchody, tak jak i w ubiegłym roku, odbywają się w Warszawie. Jest to czas awansów, nominacji, odznaczeń zarówno samych policjantów, jak i tych, z którymi na co dzień oni pracują. Oprócz funkcjonariuszy w uroczystościach uczestniczą przedstawiciele najwyższych władz państwowych, środowisk naukowych, stowarzyszeń           oraz ludzie, którym codziennie służą pomocą polscy policjanci.                             

Centralne uroczystości Święta Policji zainicjowane zostały już 20 lipca wręczeniem odznaczeń i aktów nominacyjnych na wyższe stopnie policyjne. W uroczystościach tych wzięło udział kierownictwo Policji z Komendantem Głównym Policji nadinsp. Markiem Działoszyńskim na czele, jego zastępcy: nadinsp. Krzysztof Gajewski, nadinsp. Andrzej Rokita i insp. Arkadiusz Letkiewicz, dyrektorzy, zastępcy dyrektorów biur KGP, komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół Policji i przedstawiciele związków zawodowych. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył awanse generalskie, a minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński pamiątkowe szable.

Następnie w sobotę, 21 lipca, przed Tablicą upamiętniającą Poległych Policjantów oraz przed obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” w Komendzie Głównej Policji, kierownictwo Policji i zaproszeni goście, oddali hołd poległym policjantom. Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński przypomniał wszystkim obecnym, dlaczego coroczne spotkanie przed Tablicą upamiętniającą Poległych Policjantów ma ogromne znaczenie. – Spotkaniem w tym symbolicznym miejscu, jakim jest Tablica Pamięci w Komendzie Głównej Policji, rozpoczynamy tegoroczne obchody Święta Policji. To szczególnie wzruszający i podniosły moment tego świątecznego dnia. Poprzez swoją obecność tutaj, pochylenie głów przed tabliczkami epitafijnymi z nazwiskami poległych policjantów oraz modlitwę, oddajemy hołd i podkreślamy nasze zobowiązanie do zachowania w pamięci wszystkich policjantów, którzy działając w ochronie zdrowia i życia obywateli, zginęli podczas służby – powiedział nadinsp. Marek Działoszyński.