Buszkowice Małe
Sołtys: Artur Kaczan
Rada sołecka: Łukasz Wróblewski, Kamila Dziurman, Mariusz Jasinowski
Kontakt: BuszkowiceMale@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 153