Białawy Małe
Sołtys: Paulina Boroń
Rada sołecka: Magdalena Heś, Sylwester Jaroń, Grażyna Janiewicz
Kontakt: BialawyMale@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 85