Spis Powszechny przed świetlicą wiejską.

Gminne Biuro Spisowe zaprasza do mobilnych punktów spisowych w:

 

 • świetlicy wiejskiej w Budkowie 24 sierpnia 2021 roku w godzinach 9.00 – 10.30
 • świetlicy wiejskiej w Dąbiu 24 sierpnia 2021 roku w godzinach 10.45 – 12.00
 • świetlicy wiejskiej w Gryżycach 24 sierpnia w roku w godzinach 12.15 – 13.30
 • świetlicy wiejskiej w Rajczynie 24 sierpnia 2021 roku w godzinach od 13.45 do 15.00
 • w Jakubikowicach, podczas Dożynek Gminnych 28 sierpnia 2021 roku

Potrzebne dane:

 1. Numer PESEL wszystkich członków rodziny
 2. Powierzchnia użytkowa lokalu/budynku mieszkalnego
 3. Rok budowy  budynku  (dotyczy  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych)
 4. Poziom wykształcenia wszystkich członków rodziny
 5. Wykonywany zawód
 6. Adres miejsca pracy

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby zgłosili się do punktu spisowego.

Spisać można się także w Urzędzie Gminy Wińsko, na specjalnie przygotowanym stanowisku.

Mieszkaniec spisuje się w specjalnie wyznaczonym stanowisku w Urzędzie Gminy Wińsko

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy.

Nie odmawiaj udziału w spisie – odmowa jest zagrożona karą grzywny.

Gminny Komisarz Spisowy
Jolanta Krysowata – Zielnica