Rada Gminy Wińsko zatwierdziła dziś jednogłośnie budżet gminy Wińsko na 2024 rok.
Następnie odbyła się kolejna 26-ta sesja Rady Gminy Wińsko. W programie obrad
znalazła się m.in. uchwała o utworzeniu odrębnego sołectwa Białawy Małe i sołectwa Białawy. Wszystkie uchwały zostały jednogłośnie przyjęte przez radnych. W przerwie obrad radni i sołtysi z naszych miejscowości podzieli się opłatkiem. Na zakończenie sesji przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz, korzystając z tego, że sesja transmitowana była w internecie, złożyła wszystkim mieszkańcom serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Z kolei wójt Jolanta Krysowata- Zielnica przy okazji życzeń stwierdziła, że kończy się dobry rok dla naszej gminy. A najważniejsza sprawa, czyli nowe drogi zyskały finansowanie. „Jest jeszcze jedna dobra wiadomość – dodała – gmina weszła w posiadanie trzykondygnacyjnego budynku, w którym można ulokować rodzinny dom dziecka. Apeluję do mieszkańców: porozmawiajcie w czasie świąt z najbliższymi, ze swoim gośćmi, może wspólnymi siłami znajdziemy taką rodzinę/rodziny, które po odbyciu specjalnego kursu, zdecydują się prowadzić rodzinny dom dziecka. Miejsce jest idealne, gmina pomoże, a problem dzieci, które nie mogą pozostać w swoich domach rodzinnych i przebywają w
publicznych placówkach, jest palący. Boże Narodzenie wydaje się wyjątkowo dobrym czasem, aby o nich pomyśleć, pomóc tym, dla których _zabrakło miejsca w gospodzie_”. Tym przesłaniem zakończyła się sesja Rady Gminy Wińsko.