Polski Zawiązek Lekkiej Atletyki przyznał Biegowi Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy ATEST.

Atesty tras na całym świecie przeprowadza się w taki sam sposób, zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia Biegów Maratońskich i Długodystansowych (AIMS). Zawiera on m.in. dane geodezyjne. Biegacze lubią biegać znając dokładnie dystans, dzięki czemu poznają dokładnie swój rezultat. Dlatego atest jest też bardzo dokładnym pomiarem trasy. Brak atestu oznacza, iż nie można uznać osiągniętego czasu za oficjalny. Atest gwarantuje, że trasa ma regulaminową długość.

Trasa biegu wiedzie z Wińska, przez Węgrze, Boraszyce do Słupa. I meta ustawiona zostanie nad Zalewem. Dzięki zdobytemu atestowi z pewnością przybędzie uczestników. Warto pamiętać, że Bieg Wielkiej Niedźwiedzicy niesie ze sobą także pozasportowe wartości.

– Nasz bieg to nie tylko forma sportu- mówi pani Wójt Joanna Krysowata- Zielnica- to przede wszystkim upamiętnienie powojennego osadnictwa na naszej Ziemi, Polaków zza Buga, naszych przodków, którzy jak Kargul i Pawlak, jechali na Ziemie Odzyskane, w nieznane, prowadzeni przez gwiazdy.