Sołtys: Helena Tomaszewska
Rada sołecka: Dawid Martko, Marcin Majdziak, Danuta Gadzińska
Kontakt: Aleksandrowice@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 73