J&P MORITZ CONSULTING GROUP Jacek Poproch informuje o trwającej rekrutacji osób powyżej 30 r.ż. pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących woj. Dolnośląskie, które przybyły na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy do bezpłatnego udziału w projekcie aktywizacji zawodowej pt. „Aktywizacja*Zawód*Praca – Program Wsparcia dla Obywateli Ukrainy „, nr RPDS.08.02.00-02-0004/22 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferta:

kompleksowe wsparcie doradcy zawodowego;

kompleksowe wsparcie pośrednika pracy;

pomoc tłumacza podczas spotkań w ramach projektu, jeśli jest taka potrzeba;

szkolenie zawodowe – nadające kompetencje zawodowe lub kwalifikacje;

możliwość odbycia trzymiesięcznego stażu zawodowego.

Oprócz powyższego wsparcia Uczestnicy Projektu otrzymują:

– za udział w szkoleniu- stypendium szkoleniowe w wys. ok. 10,43 zł za godz.;

– wyżywienie podczas szkolenia (przerwa kawowa oraz obiad);

– za odbywanie stażu zawodowego- 1 890,85 zł stypendium za każdy miesiąc;

– ubezpieczenie zdrowotne, społeczne oraz NNW na okres udziału w szkoleniu oraz odbywania stażu.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa