Z wielką dumną i radością informujemy, że zakończyliśmy realizację projektu  pn.: „Akademia Sztuk Prowincjonalnych – innowacyjna sieć świetlic wiejskich w gminie Wińsko pełniące funkcje kulturalne” dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Umowa o przyznaniu pomocy  nr 00008-65170-UM0110052/18 z dnia 31 września 2019 roku.

W ramach inwestycji wybudowano 4 świetlice kontenerowe w poniższych miejscowościach:
• Iwno,
• Konary,
• Grzeszyn,
• Białawy Wielkie.

W ramach projektu zmodernizowano 3 świetlice w poniższych miejscowościach:
• Rudawa,
• Przyborów,
• Węgrzce.

Wszystkie wyżej wskazane świetlice zostały wyposażone w sprzęty i akcesoria: kuchenne, AGD i multimedialne, meble kuchenne, a w tym stoły i krzesła.

Wartość uzyskanego dofinansowania wynosi: 1 471 368,00 zł tj. 63,63 % ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.