Świetlica Wiejska w miejscowości Rudawa 5

ilość miejsc – 100 osób