Gratulacje dla nowych sołtysów i rad sołeckich wybranych na lata 2024-2029. Mieszkańcy naszej gminy, stawili się bardzo licznie na swoje zebrania sołeckie, żeby wybrać rady sołeckie i sołtysów. Na razie poznaliśmy sołtysów 27 z 45 sołectw. Po wakacjach poznamy kolejnych. O dotychczasowych wyborach można powiedzieć, że przebiegały w znakomitej atmosferze i wyłoniły 2 całkiem nowych, wybranych po raz pierwszy sołtysów i wielu już sprawdzonych w dwóch i więcej kadencjach. Wszystkim gratulujemy. A oto kilka przykładowych wpisów w mediach społecznościowych, będących opisem zamieszczanych zdjęć i komentujących na bieżąco wydarzenia:

„Wybory sołeckie w Piskorzynie. Rekordowa frekwencja i zwycięstwo obecnej sołtys i radnej Agnieszki Beśki”.

„W Narokowie procesy demokratyczne przyspieszyła burza stary nowy – stary sołtys Marcin Osowski został wybrany dosłownie i w przenośni błyskawicznie”.

„Wybory sołeckie w Krzelowie. Kolejna kadencja Lech Pawłowski i jego nieco odmieniona rada sołecka. Po raz pierwszy dwie panie i dwóch panów!”

„Elżbieta Żygadło Sołtys wsi Białawy Wielkie a w tle ogród wokół świetlicy wiejskiej, którego jest autorem i dba o niego jak o własny”.

„Nowa – niezmieniona sołtys Konar Agnieszka Karasińska wybrana jednogłośnie wraz z odmłodzoną radą sołecką”.

„Nowy – stary sołtys Moczydlnicy Klasztornej Zbigniew Trojak, jego odnowiona rada sołecka, wójt oraz radna tego okręgu Agnieszka Karasińska”.

„Piękna świetlica, duża frekwencja i świetna atmosfera! Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, a wybranym gratulujemy. Niebywała frekwencja, sprawna organizacja i spektakularne zwycięstwo. Nowy sołtys Baszyna Adam Zarzecki wraz z nową radą sołecką”.

Przed wakacjami swoich sołtysów i rady sołeckie wybrały:

Domanice mają nowego sołtysa i jest to Krystyna Tereszkiewicz. Jest to jej druga kadencja na stanowsku. Radę sołecką stanowią: Beata Lisiecka, Natalia   Niedzielska i Zenon Kukliński

W Baszynie nowym sołtysem został Adam Zarzecki wraz z radą sołecką: Marek Dziubiński, Krzysztof Dawidowicz, Krzysztof Sobotka, Agnieszka Dziubińska

Dąbie na 4 kadencję wybrały Henryka Sawczyna. A  radnymi sołectwa są: Maria Bura, Wiesław Kutkowski, Mariusz Mokrzycki

Budków wybrał Ewelinę Korzeniowską na 2-ga kadencję. Radni to: Dawid Szulik, Patryk Piekarski, Małgorzata Piekarska, Agata Krzyśków.

Moczydlnica Klasztorna. Sołtys Zbigniew Trojak. W 2 kadencji radami wspierać go będą: Grażyna Maciaszek, Jadwiga Jaroszewska, Dorota Drożdżowska, Elżbieta Trojak

Konary. Agnieszka Karasińska rozpoczyna właśnie 4  – tą kadencję. W Radzie sołectwa są:  Grzegorz Karasiński, Sylwia Ciesielska, Jarosław Kokot

Buszkowice Małe wybrały po raz drugi Artura Kaczana. Radni to Marcin Jasinowski, Łukasz Wróblewski, Kamila Dziurman.

Aleksandrowice i rekordzistka Helena Tomaszewska sołtyska 5-tej kadencji. Radzić jej będą: Marcin Majdziak, Jadwiga Witkowska, Dawid Martko.

Staszowice znowu rekordzista wybrany na 5-tą kadencję Józefa Szataniak. W radzie: Anna Rudnicka, Czesław Brzeziński, Krzysztof Majdziak, Emilia Żankowska.

Rogówek. Sołtys Anna Amrogowicz. 2-ga kadencja. Radni: Małgorzata Pawliszko, Ryszard Sulikowski

Rogów Wołowski po raz 3-ci Ryszard Tomaś i radni Jan Samborski, Stanisław Tomaś

Brzózka. Sołtys Małgorzata Rappel. 3-cia kadencja. Radni sołectwa: Stanisław Miłuch, Radosław Radwański, Magdalena Antonik

Białawy Wielkie. Sołtys po raz 5-ty: Elżbieta Żygadło. Rada sołecka: Dominika Rudnicka, Agata Kociemba, Kamila Żygadło, Ludwika Tracz

Krzelów. Po raz 2-gi Lech Pawłowski. Radni sołectwa Krzelów to: Adam Kozłowski, Przemysław Ryśkiewicz, Elżbieta Polacka, Karolina Radziszewska

Kleszczowice. Wybrany został ponownie Mariusz Fałat. Rada sołecka to Katarzyna Michalska i Wojciech Fałat

Morzyna. Nowym sołtysem została Daria Raube. W radzie sołeckiej są: Grzegorz Bartoszewski, Daria Borecka, Arleta Kałuża

Białawy Małe. Paulina Boroń wybrana sołtysem na 2-gą kadencję. Radnymi sołectwa zostały: Teresa Borowiec, Grażyna Janiewicz, Renata Jaroń

Białawy.  Marta Iwańska i jej 2 –ga kadencja. W radzie Zdzisław Lis, Monika Procyszyn, Justyna Wijatyk, Alicja Lis

Wrzeszów wybrał Grześkowiak Wioletta na 4 – tę kadencję sołtysowania. Doradzać będą: Magdalena Baranowska, Justyna Kulik

Naroków. Marcin Osowski został wybrany na drugą kadencję, a wraz z nim rada sołecka: Artur Grabowski i Krystyna Osowska, Lucyna Filipiak

Piskorzyna. Przez drugą kadencję sołtysem będzie Agnieszka Beśka. A radnymi zostali Karolina Borecka, Anna Myrdzio i Katarzyna Rozwadowska

Głębowice. Janina Adamus i 2-ga kadencja. Radni: Józef Kaczmarek, Józef Juzwa, Małgorzata Szadej-Valle, Wiesław Paraniuk

Smogorzówek. Rafał Sobotka powtórnie wybrany. I radni sołeccy: Malwina Popławska, Adam Tymczyszyn, Tomasz Pytel, Marzena Sobotka

Kozowo. Tomasz Bieńko po raz drugi. Rada sołecka to: Bartosz Mikołajczyk, Damian Cyrulak, Marta Zawistowska

Iwno. Małgorzata Kowalska dzierży palmę pierwszeństwa w liczbie kadencji jako sołtys Iwna wybrana na 6 kadencję . A w radzie sołeckiej zasiądą: Kamil Petruś, Krystian Nurkiewicz, Katarzyna Lechocka, Anna Adamowicz

Wyszęcice. Renata Kaczmarek, która pełniła funkcję sołtysa niespełna 2 lata w kadencji uzupełniającej, teraz wybrana stuprocentowo. Doradzać jej będą: Ewa Wilk, Krzysztof Dziedziński, Katarzyna Gitler, Zbigniew Maciejczak

Węgrzce. Regina Hukiewicz to kolejna rekordzistka, wybrana po raz piąty. A w radzie sołeckiej jest:  Bogusława Chmielnicka, Kacper Piskorz, Katarzyna Kucharska, Bogdan Dudek

Foto relacja z wyborów sołtysów i rad sołeckich: