Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
Gmina Wińsko uruchomiła mobilny punkt spisowy, dzięki temu mieszkańcy Budkowa, Dąbia, Gryżyc i Rajczyna mogli spisać się w swoich miejscowościach.
Jak mówi Elżbieta Kapnik, koordynator gminny, akcja przyniosła doskonały skutek, ponieważ łącznie spisało się 117 mieszkańców.
Elżbieta Kapnik i rachmistrz Monika Gruszczyńska – Tobera bardzo dziękują proboszczom, sołtysom za ogłoszenia i promocje spisu, a respondentom za przybycie i spisanie się w punktach mobilnych.

 

Gminne Biuro Spisowe zaprasza do mobilnych punktów spisowych:

 • dziś, 26 sierpnia 2021 roku od godz. 8 plac targowy w Wińsku
 • podczas Dożynek Gminnych w Jakubikowicach w dniu 28 sierpnia 2021 roku
 • 31 sierpnia w świetlicy wiejskiej w Łazach w godz. 9:00 do 10:30
 • 31 sierpnia w świetlicy wiejskiej we Wrzeszowie w godz. 10:45 do 12:00
 • 31 sierpnia w holu budynku w Kozowie 42 w godz. 12:15 do 13:30
 • 31 sierpnia w świetlicy wiejskiej w Węgrzcach w godz. 13:45 do 15:30
 • 4 września na Placu Targowym od godz. 14, podczas akcji „Na zdrowie”
 • codzienne spisać można się w Urzędzie Gminy Wińsko w godzinach pracy urzędu – zapraszamy

Potrzebne dane:

 1. Numer PESEL wszystkich członków rodziny
 2. Powierzchnia użytkowa lokalu/budynku mieszkalnego
 3. Rok budowy  budynku  (dotyczy  budynków mieszkalnych  jednorodzinnych)
 4. Poziom wykształcenia wszystkich członków rodziny
 5. Wykonywany zawód
 6. Adres miejsca pracy

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby zgłosili się do punktu spisowego.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy.

Nie odmawiaj udziału w spisie – odmowa jest zagrożona karą grzywny.